Football-the-story

Football-the-story

Internationaux Japonais


Internationaux Japonais

GARDIENS DE BUT

 

Yoshikatsu Kawaguchi

Seigo Narazaki

 

DÉFENSEURS LATÉRAUX

 

Yūto Nagatomo

Naoki Soma

Satoshi Tsunami

 

DÉFENSEURS CENTRAUX

 

Masami Ihara

Yūji Nakazawa

Atsuto Uchida

Maya Yoshida

 

MILIEUX DÉFENSIFS/CENTRAUX

 

Yasuhito Endo

Makoto Hasebe

Junichi Inamoto

Hiroshi Nanami

 

MILIEUX OFFENSIFS/AILIERS

 

Keizuke Honda

Shinji Kagawa

Kazushi Kimura

Shunsuke Nakamura

Hidetoshi Nakata

Masashi Nakayama

Yasuhiko Okudera

Shinji Ono

Ruy Ramos

 

ATTAQUANTS

 

Hiromi Hara

Kunishige Kamamoto

Kazuyoshi Miura

Shinji Okazaki

Naohiro Takahara

Masashi Watanabe


18/04/2016
0 Poster un commentaire